voorlezen

 • Begrijpend lezen

  Vanaf groep 4 staat begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) op het lesrooster. In de groepen 1 t/m 3 wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van de onderliggende vaardigheden voor begrijpend lezen:

  In groep 1 & 2:

  • Mondelinge taalvaardigheid (woordenschat, letterkennis)
  • Opbouw kennis van de wereld
  • Voorlezen: boekoriëntatie en verhaalbegrip

  In groep 3:

  • Uitbreiding van de taalvaardigheid & kennis van de wereld
  • Start technisch lezen

  Vanaf groep 4 wordt begrijpend lezen gegeven m.b.v. de methode Nieuwsbegrip.
  Deze methode bestaat uit interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van de actualiteit.
  In dit filmpje wordt duidelijk in beeld gebracht hoe een les Nieuwsbegrip eruit ziet: Klik hier voor het filmpje

  De informatieve leesteksten en opdrachten worden op verschillende niveaus gemaakt wat differentiëren mogelijk maakt.

  Hoe werkt het differentiëren in de praktijk? 
  • De kinderen die het begrijpend lezen al goed onder de knie hebben, gaan na de klassikale instructie zelfstandig aan de slag (met een tekst op niveau) op het leerplein onder begeleiding van meester Tim of meester Thieu.
  • De kinderen die in de klas blijven, krijgen een verdere instructie m.b.v. het hardop denken (modelen) en gaan daarna zelfstandig aan de slag.
  • De kinderen die nog moeite hebben met begrijpend lezen, krijgen een langere instructie aangeboden (verlengde instructie) en gaan daarna zelfstandig aan de slag.
 • Motiverend technisch lezen

  Leesonderwijs krijgt op onze school veel aandacht. Kinderen die veel boeken lezen, verhogen hun kans op het behalen van goede resultaten. Bij de aanpak Motiverend Lezen staat datgene centraal wat het lezen zo leuk maakt: tekst, inhoud, stijl en betekenis. Dit wordt gecombineerd met een motiverende, enthousiaste leerkracht en een duidelijk lesstramien met veel leestijd. Deze ingrediënten zijn van essentieel belang voor het ontwikkelen van zelfstandig lezende, gemotiveerde lezers die lezen om te leren en die lezen voor hun plezier. 

  Wat houdt het motiverend leestraject nu precies in?

  De aanpak begint al bij de kleuters, bij het voorbereidend lezen. Er wordt op school veel voorgelezen! De prentenboeken in de kleutergroepen worden meerdere malen voorgelezen en volgens een vaste aanpak uitgewerkt. De kinderen gaan aan de slag met het schrijven van krabbels, herkenbare woorden en soms al enkele zinnen.
  Vanaf groep 3 staat er veel leestijd op het rooster. Voor groep 3 is dat 425 minuten per week. In de leestijd draait alles om wat er toe doet om te leren lezen. Letters aanbieden, letters lezen, letters schrijven. Van letters naar woordjes naar zinnetjes naar tekst. We gaan zo snel mogelijk naar de tekst toe, naar het beleven van de context. Het voortgezet technisch lezen start met het hardop lezen in tweetallen, dit noemen we duolezen. Om de beurt lezen de leerlingen elkaar voor uit één boekje, waarbij ze elkaar helpen. Zodra de kinderen niveau E4 hebben bereikt gaan ze stillezen in hun zelfgekozen boeken. De kinderen lezen ongeveer 25 boeken per jaar.

  Lezen in een andere groep?

  Zoals u heeft kunnen lezen, wordt in de groepen 3 en 4 dagelijks hardop gelezen in tweetallen (duolezen) en gaan kinderen die het niveau AVI E4 hebben behaald stillezen.
  Wanneer gaat een kind lezen in een andere groep?

  • Mocht een kind in groep 3 of 4 het  AVI niveau E4 al (vroegtijdig) bereikt hebben, dan gaat het kind stillezen in het lokaal van bijv. groep 5.
  • Wanneer een kind in bijv. groep 5 het AVI E4 niveau nog niet heeft behaald, dan gaat het kind duolezen in groep 4.

  Op deze manier kunnen we goed aansluiten bij het leesniveau van de kinderen en kunnen ze  veel leeskilometers maken!

  Extra leesbegeleiding

  Leerlingen, die niet voldoende profiteren van het basisaanbod en de extra leestijd in de klas, krijgen extra leesbegeleiding buiten de groep van de onderwijsassistent juf Anja/ meester Tim, van de leraarondersteuner meester Thieu of van vrijwilligers die de werkwijze hebben eigen gemaakt. De interventieprogramma’s Connect en Ralfi lezen worden hierbij ingezet.

  Bezoekadres:
Burg. Sweensplein 7

5121 EM Rijen
0161-22 30 74
  KOC de Brakken
is onderdeel van
Stichting Nuwelijn en Muzerij
 

© 2021 KOC de Brakken