De School

Directie

Cor Diepstraten 

Directeur Scholengroep Rijen
(De Brakken - Jozefschool - Burgemeester van Mierloschool)

Karin de Krom
(ma t/m vrij)

Adjunct directeur

Groepen/ leerkrachten

Groep 1-2 A

Carola Broeders (ma t/m vrij)

Groep 1-2 B

Ilse van den Boer (ma-do-vrij)

Marjolein Rompa (di-wo)

Groep 1-2 C

Tine Gerrits (ma t/m vrij

Groep 1-2 D

Esther in  Veld (ma t/m do)

Groep 1 E

Marjolein Rompa (ma)

Eva Sprangers (di t/m vrij)

Groep 3A

Anouk Sperber (ma t/m vrij)

Groep 3B

Ellen Castelijns (ma t/m/ vrij)

Groep 4A

Inge Kuijstermans (ma t/m vrij)

Groep 4B

Ine van Gestel (ma-do-vrij)

Ivonne Pijnenburg (di-wo)

Groep 5A

Sarina Alberts (ma t/m do)

Wil van den Heijkant   (vrij)

Groep 5B

Ingrid vd Groenendal (ma-di )

Saskia Bové - van den Diepstraten  (wo-do- vrij)

Groep 5C

Kim van Kleef (ma-di-wo)

Jill Verkade (do-vrij)

Groep 6A

Anneke Coenen (ma-di)

Wouter Kleemans (wo-do-vrij)

Groep 6B

Jolien vd Huygevoort(ma t/m vrij)

Groep 7A

Renée Bink  (ma-di-wo)

Daniëlle Michielsen (do-vrij)

Groep 7B

Vincent Pistorius (ma t/m vrij)

Groep 8A

Kiki Kamp (ma-di-wo)

Yvonne Trommelen (do-vrij)

Groep 8B

Arie Oprins (ma t/m vrij)Intern begeleiders/ orthopedagoog

IB-er groep 1-2/ orthopedagoog

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marjolein Verhees (wo-do-vrij)

IB-er groep 3 t/m 8

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marieke de Haan (ma t/m vrij)

Onderwijsondersteunend personeel

Onderwijsassistent groep 1 t/m 3

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Anja Thijssen (ma-di-wo-do)

Onderwijsassistent groep 6A, 7 en 8

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Petra Manniën (ma t/m do)

Onderwijsassistent/ Leraarondersteuner groepen 1 t/m 4 en groepen 7

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Imke van Dijck (ma t/m vrij)

Onderwijsassistent  groepen 5 en 6B

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Monique Lensing (ma-di-do)

Conciërge

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rob Bierings (ma t/m vrij)

Administratie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marion van de Meerendonk (di-wo-do)

Extra Ondersteuning

Leerkracht - taalondersteuning

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marijke Hartman

 

Sportcoaches

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wivineke Oprins

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jakko Faes

 

Muziek

Muziek maken is leuk! Wetenschappelijke onderzoeken hebben bewezen, dat muziek maken een positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Samen muziek maken versterkt het groepsgevoel, de discipline en verbetert de sociale- en emotionele vaardigheden.

Op onze school krijgen de kinderen structureel muziekles aangeboden.  Deze lessen worden gegeven door twee vakdocenten van het Kunstpodium. Zij stimuleren de creatieve, sociale en muzikale ontwikkeling door middel van lezen, noteren, luisteren, bespreken, beleven, maken, bewegen, spelen, zingen en presenteren.

Aantal lessen per leerjaar

 • De kinderen in de groepen 1 t/m 4 krijgen in totaal 30 lessen aangeboden.
  Lesduur per les: 30 minuten
 • De kinderen in de groepen 5 t/m 8 krijgen in totaal 20 lessen aangeboden. 

Lesduur per les: 45 minutenSpelling

Spelling staat in groep 3 t/m 8 op het lesrooster. 

In groep 3 zijn de lessen in het eerste half jaar geïntegreerd in de methode Veilig Leren Lezen. De kinderen leren hierbij klankzuivere woorden correct schrijven. Hierbij is een duidelijke combinatie met het lezen zichtbaar. In de tweede helft van het schooljaar wordt er een overgang gemaakt naar de methode die gebruikt wordt in groep 4 t/m 8. Hierbij blijft de methode Veilig Leren Lezen de rode draad in het geheel.

In groep 4 t/m 8 gaan we uit van categorieën. Aan het begin van een blok wordt er gestart met een signaaldictee. Vervolgens oefenen de leerlingen 3x per week met woorden uit 1 categorie. Bijvoorbeeld woorden met au/ou. Na 4 weken volgt een controledictee waarin de categorieën van de afgelopen weken door elkaar getoetst worden.

Vanaf groep 5 stellen de leerlingen n.a.v. het signaaldictee hun eigen doelen voor het komende blok op. Hierbij wordt bepaald bij welke categorie er nog extra oefening of ondersteuning nodig is.  

Opbouw van de les

 • In les 1 wordt de regel behorende bij de categorie uitgelegd. In les 2 en 3 wordt deze herhaald. 
 • Bij de start en afsluiting van de les wordt er gebruik gemaakt van een coöperatieve werkvorm waarbij alle leerlingen actief meedoen aan de les.
 • De leerlingen krijgen 15 woorden uit deze categorie, welke voorgedrukt staan op papier.
 • Leerlingen met extra oefening kleuren de categorie in elk woord.
 • Elk woord wordt afgedekt, opgeschreven en gecontroleerd. Dit wordt bij elk woord 2 keer gedaan
 • Als de leerlingen klaar zijn zoeken ze een klasgenoot op die ook klaar is. Samen maken ze een dictweetje, waarbij ze elkaar 5 woorden van die les laten opschrijven. ook deze woorden worden gecontroleerd.
 • Tot slot is er activiteit 3, waarbij de leerlingen opdrachten maken uit het werkboek van Spelling in Beeld. Ook hierbij staat de categorie van die week centraal.

Hoe werkt het differentiëren in de praktijk?

 • De kinderen die de doelen voor spelling behaald hebben, doen mee met les 1 en bepalen daarna zelf ( n.a.v. eerder gestelde doelen) of ze les 2 + 3 meedoen. Als ze niet meedoen, werken ze in een project voor taal.  
 • De kinderen die nog moeite hebben met spelling, krijgen minimaal 1 keer per week extra leertijd, waarbij de woorden nogmaals geoefend worden.

Voor onderzoekers heeft de wereld geen grenzen. Onze leerlingen willen het onbekende ontdekken. Ze zijn verwonderd over nieuwe werelden die voor ze opengaan. Blink Wereld helpt hen de aangeboren nieuwsgierigheid te gebruiken en de onderzoeker in de leerlingen wakker te maken.

Blink Wereld – geïntegreerd heeft een heldere structuur. Thema’s zijn hierin leidend. Klimaatverandering, verschillen tussen culturen of de verdeling van ons voedsel. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van onze leerlingen, waardoor ze gemakkelijk geïnteresseerd raken. De verschillende onderdelen van wereldoriëntatie komen vanzelf aan bod. Inclusief burgerschap. 

In elk thema werkt de leerkracht samen met de leerlingen aan een eindopdracht. Alles wat ze leren, kunnen ze direct inzetten om deze opdracht te vervullen. Zo ontdekken ze de wereld en tegelijkertijd waarom ze dat verder helpt. Op school en in hun leven.

Schooltijden

Groep 1 t/m 4

 

's morgens

's middags

Maandag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Dinsdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Woensdag

8.30 uur tot 12.15 uur

 

Donderdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Vrijdag

8.30 uur tot 12.15 uur *

 

*Groep 1 is de gehele vrijdag vrij

Groep 5 t/m 8

 

's morgens

's middags

Maandag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Dinsdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Woensdag

8.30 uur tot 12.15 uur

 

Donderdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Vrijdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Sport‘s Cool

Er is in school een aanbod van Sport’s Cool lessen na schooltijd. Voor 15 euro kan een kind gedurende een periode van 6 weken, 1 keer per week, aan diverse sportactiviteiten deelnemen in de gymzaal op school. https://www.sport-s-cool.nl/


Art’s Cool

Ook hebben we naschools programma voor Kunst en Cultuur. Er zijn een aantal blokken  van 6 lessen. Elke les duurt een uur. Deelnemen kost 15 euro per blok. https://arts-cool.nl/?p=1

Rekenen

Rekenen vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). Leren rekenen kan gekenschetst worden als een stapeling van kennis en vaardigheden. Naast onze rekenmethode hanteren we , indien nodig, "Het Rekenmuurtje" waarin de basisbewerkingen worden gevisualiseerd. Op deze manier krijgen de leerlingen zicht op hun eigen basiskennis en kunnen ze vervolgens zelf kiezen met welk steentje uit de muur ze gericht aan de slag gaan. 

Differentiëren

De groepen 3-4 volgen de basisinstructie. De kinderen met een verdiept arrangement kunnen na een verkorte instructie in de klas aan de slag met hun verwerking en daarna met de uitdagende verwerkingsstof. De kinderen met een intensief arrangement krijgen verlengde instructie en verwerking onder begeleiding, in een klein groepje in de tussenruimte.

Om goed aan te kunnen sluiten op het rekenniveau van de leerlingen hebben we in de groepen 5-6 en 7-8 de rekentijd op elkaar afgestemd. De kinderen met een verdiept arrangement krijgen een verkorte instructie in de klas en krijgen uitdagende verwerkingsstof aangeboden op het Leerplein onder begeleiding van een onderwijsassistent of leraarondersteuner. De kinderen met een eigen leerlijn voor rekenen maken gebruik van het niveau werkboek van de methode.

Inzet van ICT in ons rekenonderwijs

In de groepen 7 en 8 is er voor iedere leerling een chromebook beschikbaar. Ook in de overige groepen wordt gebruik gemaakt van tablets, chromebooks of laptops. Digitale leermiddelen maken het steeds meer mogelijk om leerstof op maat aan te bieden aan de individuele leerling. 
In de groepen 7 en 8 wordt in de rekenles gebruik gemaakt van Getal en Ruimte junior. De rekenopdrachten worden digitaal verwerkt. Toetsen worden wel op papier afgenomen.                                                                                                            Het digitaal verwerken van de opdrachten heeft als voordeel dat
als de kinderen zelfstandig werken aan de taken, de leerkracht de resultaten kan volgen in de online leerkrachtapplicatie. Ook kan de leerkracht zien of de kinderen de hoofddoelen van de week begrijpen en direct ingrijpen als dat nodig is.