De School

Directie

Cor Diepstraten 

Directeur Scholengroep Rijen
(De Brakken - Jozefschool - Burgemeester van Mierloschool)

Karin de Krom
(ma t/m vrij)

Adjunct directeur

Groepen/ leerkrachten

Groep 1-2 A

Carola Broeders (ma t/m vrij)

Groep 1-2 B

Ilse van den Boer (ma-do-vrij)

Marjolein Rompa (di-wo)

Groep 1-2 C

Tine Gerrits (ma t/m vrij

Groep 1-2 D

Esther in  Veld (ma t/m do)

Groep 1 E

Marjolein Rompa (ma)

Eva Sprangers (di t/m vrij)

Groep 3A

Anouk Sperber (ma t/m vrij)

Groep 3B

Ellen Castelijns (ma t/m/ vrij)

Groep 4A

Inge Kuijstermans (ma t/m vrij)

Groep 4B

Ine van Gestel (ma-do-vrij)

Ivonne Pijnenburg (di-wo)

Groep 5A

Sarina Alberts (ma t/m do)

Wil van den Heijkant   (vrij)

Groep 5B

Ingrid vd Groenendal (ma-di )

Saskia Bové - van den Diepstraten  (wo-do- vrij)

Groep 5C

Kim van Kleef (ma-di-wo)

Jill Verkade (do-vrij)

Groep 6A

Anneke Coenen (ma-di)

Wouter Kleemans (wo-do-vrij)

Groep 6B

Jolien vd Huygevoort(ma t/m vrij)

Groep 7A

Renée Bink  (ma-di-wo)

Daniëlle Michielsen (do-vrij)

Groep 7B

Vincent Pistorius (ma t/m vrij)

Groep 8A

Kiki Kamp (ma-di-wo)

Yvonne Trommelen (do-vrij)

Groep 8B

Arie Oprins (ma t/m vrij)Intern begeleiders/ orthopedagoog

IB-er groep 1-2/ orthopedagoog

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marjolein Verhees (wo-do-vrij)

IB-er groep 3 t/m 8

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marieke de Haan (ma t/m vrij)

Onderwijsondersteunend personeel

Onderwijsassistent groep 1 t/m 3

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Anja Thijssen (ma-di-wo-do)

Onderwijsassistent groep 6A, 7 en 8

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Petra Manniën (ma t/m do)

Onderwijsassistent/ Leraarondersteuner groepen 1 t/m 4 en groepen 7

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Imke van Dijck (ma t/m vrij)

Onderwijsassistent  groepen 5 en 6B

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Monique Lensing (ma-di-do)

Conciërge

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rob Bierings (ma t/m vrij)

Administratie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marion van de Meerendonk (di-wo-do)

Extra Ondersteuning

Leerkracht - taalondersteuning

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marijke Hartman

 

Sportcoaches

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wivineke Oprins

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jakko Faes

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Om kinderen zich op sociaal-emotioneel vlak zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Wij willen dat ieder kind elke dag met plezier naar school komt, veel leert en zich daardoor op alle gebieden goed kan ontwikkelen. Een sterk pedagogische klimaat is belangrijk voor iedereen. Het team zorgt samen met de kinderen voor een veilige sfeer. Persoonlijke groei start bij het mogen zijn wie je bent. We hebben daarom oog voor de individuele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Groeien doe je met elkaar. Dat betekent ook met elkaar samenwerken, zowel door kinderen als leerkrachten en onderwijsassistenten. Vanuit een veilige sfeer werken we samen aan goed onderwijs!

 

Aanpak
Het aanbod is in een doorgaande lijn binnen de school vormgegeven. Ter versterking van de groepsvorming en een sterk pedagogisch klimaat starten we elk nieuw schooljaar met de “gouden weken”. De leerkrachten van groep 3 t/m 8 voeren de eerste weken van het schooljaar individuele kind gesprekken en in groep 5 t/m 8 is er aan het begin van het schooljaar een gesprek met de ouders en de leerling (startgesprek). In alle groepen hanteren we dezelfde basisregels, wordt er gewerkt met het Gedragsprotocol en wordt De Kanjer training aangeboden. Het doel is het stimuleren van sociaal vaardig gedrag en het voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag. Coöperatief Leren en de coöperatieve werkvormen die binnen de groep ingezet worden geven leerlingen de kans om sociale vaardigheden op een natuurlijke manier te verwerven en in te zetten binnen de dagelijkse context.

 

Aanvullend aanbod binnen de school voor selecte groep kinderen
Indien een kind op sociaal-emotioneel gebied nog aanvullende ondersteuning nodig heeft worden er door de orthopedagoog jaarlijks 2 trainingen gegeven; de ‘Fijn: Vrienden!’ training (voor kinderen 4-7 jaar) en de Sociaal-emotionele vaardigheidstraining (SEV training; voor kinderen +/- 9 tot 12 jaar). In de groep kunnen na overleg met ouders kinderen geplaatst worden die zich bijvoorbeeld te (faal)angstig gedragen, denken vanuit een negatief zelfbeeld, die te stil/teruggetrokken zijn, te weinig weerbaar zijn, zichzelf overschreeuwen, die te dominant of opstandig zijn en zich sociaal-onhandig gedragen ten opzichte van leeftijdsgenoten.  De trainingen zijn gericht op het verbeteren van het persoonlijk welbevinden en de sociale vaardigheden door het bieden van inzicht in gevoelen/gedachte/gedrag, het versterken van adequate weerbaarheid en het vergroten van het zelfvertrouwen van een kind door het verminderen van niet-helpende gedachten. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de ouders en leerkracht die gedurende de training middels mail of een opmerking in de klussenmap aangeven waar het kind in het dagelijks leven op dat moment problemen mee ondervindt. Op deze wijze wordt de wetenschappelijk onderbouwde methodiek van de training gepersonaliseerd naar de behoeftes van elk kind afzonderlijk.

In de leerlingenraad zitten kinderen uit de bovenbouw die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad, die een paar keer per schooljaar plaatsvinden. Bij iedere vergadering is een teamlid aanwezig. Er wordt een agenda opgesteld en er wordt een verslag gemaakt van ieder overleg.

De leerlingenraad:

Rosa Dierckx - groep 6A
Melle Wens - groep 6B
Jelle de Wijs - groep 7A
Matthias Dierckx - groep 7B
Jasper van Beek - groep 8A
Javier Bosker - groep 8B

Sport‘s Cool

Er is in school een aanbod van Sport’s Cool lessen na schooltijd. Voor 15 euro kan een kind gedurende een periode van 6 weken, 1 keer per week, aan diverse sportactiviteiten deelnemen in de gymzaal op school. https://www.sport-s-cool.nl/

Art’s Cool

Ook hebben we naschools programma voor Kunst en Cultuur. Er zijn 4 blokken van 6 lessen. Elke les duurt een uur. Deelnemen kost 15 euro per blok. https://arts-cool.nl/?p=1

Groep 1 t/m 4

's morgens

's middags

Maandag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Dinsdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Woensdag

8.30 uur tot 12.15 uur

Donderdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Vrijdag

8.30 uur tot 12.15 uur *

*Groep 1 is de gehele vrijdag vrij

Groep 5 t/m 8

's morgens

's middags

Maandag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Dinsdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Woensdag

8.30 uur tot 12.15 uur

Donderdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Vrijdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Wij zijn een katholieke school en de aandacht voor levensbeschouwelijke identiteit(en) komt aan bod in ons onderwijsprogramma. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

We besteden dagelijks aandacht aan levensbeschouwelijke vorming op school om kinderen te begeleiden en te ondersteunen bij het verkennen, bewust maken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen tegen. Het zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities (onder andere de joodse en christelijke traditie) in de loop der eeuwen ook een antwoord zochten. Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen kinderen inspireren, aan het denken zetten om vervolgens er met elkaar in de klas op te reflecteren. Ze dagen hen uit om zelf keuzes te maken voor hun handelen. De ervaringen van kinderen krijgen betekenis. Dat geeft hun houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de toekomst.

Op onze school:

  • Werken we  met de methode Trefwoord, waarin de normen en waarden d.m.v. liedjes en verhalen naar voren komen (o.a. bijbelverhalen).
  • Houden we vieringen, waaronder Pasen en Kerst.
  • Werken we samen met de Parochie (workshops,Kerstviering, enz)

Pagina 1 van 2

  Bezoekadres:
Burg. Sweensplein 7

5121 EM Rijen
0161-22 30 74
  KOC de Brakken
is onderdeel van
Stichting Nuwelijn en Muzerij
 

© 2021 KOC de Brakken