Jaarverslag MR

Op deze pagina vindt u de jaarverslagen van de vergaderingen van de MR als PDF download.

Bijlagen:
Bestand
Bewaar het bestand 2021-2022 Jaarverslag Medezeggenschapsraad.pdfJaarverslag 2021-2022