Taakverdeling MR

Taakverdeling MR 2021-2022 

Taakverdeling.


Voorzitter : Cindy Schade

Vice voorzitter: Kim van Kleef

Penningmeester: Martijn Nelemans

Secretariaat: Kim van Kleef (agenda) en Arie Oprins (notulen)

GMR: Simone Voermans

Post: Kim van Kleef

Verkiezingen: Esther in t Veld en Tine Gerrits

Jaarverslag: Simone Voermans

Begroting: Martijn Nelemans

Website: Arie Oprins