Taakverdeling MR

Taakverdeling MR 2023-2024 

Taakverdeling

Voorzitter: Elke Franken

Vice voorzitter: Kim van Kleef

Penningmeester: Sebastiaan Gulickx

Secretariaat: Kim van Kleef (agenda) en Petra Manniën (notulen)

GMR: Mark Mallens

Post: Kim van Kleef

Verkiezingen: Esther in t Veld 

Jaarverslag: 

Begroting: Sebastiaan Gulickx

Website: Max Dekkers