Wie in de MR

De MR stelt zich aan u voor:

Vanaf 1985 heeft iedere school een medezeggenschapsraad, die is samengesteld uit een vertegenwoordiging van personeel en ouders. De medezeggenschapsraad beslist mee over de beleidszaken van de school. Voor de medezeggenschapsraad worden, indien nodig, aan het einde van het schooljaar verkiezingen gehouden.

 Onze mr bestaat uit 4 leden vanuit de ouders en 4 leden vanuit het personeel.

In 2021/2022 bestaat de MR uit de volgende personen


Mijn naam is Kim van Kleef. Ik ben samenwonend met Bram en onze dochter Lisa van 4 jaar. Ik werk sinds 2002 op De Brakken en ben in 2014 lid geworden van de MR. 

Ik vind het belangrijk om samen leerkrachten en ouders te praten over ons schoolbeleid. We bespreken zaken die er echt toe doen, zoals de kwaliteit van ons onderwijs, de veiligheid, het pestprotocol, de gezonde school en nog meer onderwerpen. 

Ik hoop nog lang op deze manier een bijdrage te mogen leveren aan het onderwijs. 

Ik ben Tine Gerrits, leerkracht van 1-2C. Ik werk al meer dan 25 jaar, met liefde en plezier, op De Brakken. Voor mij betekent het plaatsnemen in de MR: samen met ouders opkomen voor, nadenken over, bespreken van, de belangen van het kind en zijn onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. 
Mijn naam is Esther in t Veld. Ik ben 23 jaar werkzaam in het onderwijs. Van die 23 jaar onderwijs, werk ik inmiddels 3 jaar op de Brakken. Ik vind het belangrijk om mee te kunnen denken, als leerkracht, bij het onderwijs op onze school. Ik wil haar graag een positief-kritische bijdrage aan leveren. Ik vind het belangrijk hier samen met collega’s en ouders over na te denken en praten.

Ik ben Arie Oprins.

Inmiddels werk ik ruim 26 jaar in het onderwijs. Met enkele plezierige ervaringen op andere plekken, heb ik de meeste van die 26 jaar op De Brakken gewerkt.

Mijn passie ligt in de bovenbouw, en met name in groep 8. Ik geniet ervan om kinderen het laatste duwtje mee te geven in hun stap naar het Voortgezet Onderwijs.

Het is fijn om samen te werken met een warm team van collega's. En ik vind het waardevol dat ook ouders op een prettige manier inspraak hebben op de gang van zaken op school. Want met een goede samenwerking tussen leerkrachten, ouders en kinderen creëren we samen een fijne plek om te leren en te werken.

De MR draagt voor een belangrijk deel bij aan deze win-win-win-situatie.

Ik ben Elke Franken, getrouwd met Joost Franken. Wij hebben 3 kinderen: Evi, Joep en Pim. 

Ik werk als leraarondersteuner op Kindcentrum de Ontdekking in Oosterhout. In de MR wil ik graag meedenken over de verschillende onderwerpen die aan bod komen. Zowel met de ogen als ouder, als met de ogen als onderwijsprofessional. Ik hoop dat ik zo een nuttige bijdrage kan leveren aan deze MR.

Ik ben Simone van Rooijen, moeder van Luuk uit groep 6 en Finn uit groep 4. Getrouwd met Jaap en parttime werkzaam als HR manager.

Ik ben sinds dit schooljaar lid van de MR met als doel mee te denken en te praten over zaken die bijdragen aan de ontwikkeling van de Brakken. En zo ook voor onze kinderen.

Mijn naam is Martijn Nelemans. Ik ben vader van twee kinderen die op De Brakken zitten; Ira in groep 4 en Xeno in groep 1. Aangezien ik vanwege mijn werk niet zo vaak meer op het schoolplein kom, probeer ik op deze manier toch bij te dragen aan de school.
Mijn naam is Cindy Schade, moeder van Tijn (8 jaar, groep 5a) en stiefmoeder van Meike (16 jaar, student verpleegkunde). Ik ben sinds 2002 werkzaam in het voortgezet onderwijs.15 jaar lang gaf ik wiskunde- en rekenlessen aan middelbare scholieren op alle niveaus en ik werk al 12 jaar als schoolleider van een havo afdeling, waarbij ik de laatste drie jaar fulltime schoolleider ben en geen lessen meer verzorg. Nadenken over kwaliteit, beleid, zorg, formatie, vernieuwing binnen het onderwijs is voor mij dus absoluut geen onbekend terrein. Ik denk daarom ook dat ik van grote meerwaarde ben binnen de MR van de Brakken en ben blij dat ik kan meedenken over het onderwijs dat op de Brakken plaatsvindt.