Nieuwsbrief 9 september 2022

Nieuws van de directie

Wat was het afgelopen maandag weer een feest om, na zes weken vakantie, alle kinderen te mogen begroeten. Ook binnen het team waren er een hoop nieuwe gezichten. Wij hebben er weer heel veel zin in. Samen met de kinderen en met u maken we er SAMEN een mooi en leerzaam schooljaar van. Ik wens u allen een aantal mooie weken toe. Cor Diepstraten

Lees verder in de bijlage