Nieuwsbrief 11 november 2022

Nieuws van de directie

Volgende week start onze interim intern begeleider, Riannette Schuiling op school. Tot Kerstmis is zij één dag (wisselend in de week) op school. Via de groepsleerkracht is ze voorlopig bereikbaar. Het ligt in de verwachting dat zij tot 1 maart aan de school verbonden is, zodat er een goede overdracht kan plaatsvinden naar Marjolein en Vincent.

Lees verder in de bijlage