Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) beslist u mee over het schoolbeleid
Als ouder wilt u de beste zorg en aandacht voor uw kind op school. Via de MR kunt u meepraten over beleidszaken van De Brakken. In de MR zijn 4 ouders en 4 personeelsleden van De Brakken vertegenwoordigd. Zij stellen kritische vragen aan de directie en het bestuur van de school. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als de kwaliteit van het onderwijs, acties en procedures voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, tussenschoolse opvang, omgaan met pestgedrag, veiligheid op en rond school, gezonde eetgewoonten, samenwerking van de school met verenigingen en andere organisaties (Brede School), schooltijden en roosters en nog vele andere onderwerpen die van belang zijn voor uw kind en u. 
Via de MR laten we als ouders onze stem horen en dit is niet vrijblijvend. De MR heeft op vele onderwerpen adviesrecht of instemmingsrecht. Bestuur en directie moeten dus rekening houden met de mening van ouders (en doen dit doorgaans ook). Laat ook uw stem horen. Heeft u vragen of ideeën over het beleid van De Brakken, laat het ons dan weten. Neemt u hiervoor contact op met een van de leden van de MR. Uiteraard kunt u ook even mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De MR denkt met je mee.

Als medezeggenschapsraad bouwen we een brug tussen het schoolbestuur en jullie, alle ouders van de kinderen op De Brakken. We denken na over alles wat met het beleid van de school te maken heeft. Denk dan aan de onderwijskundige doelstellingen van de school, veiligheid, gezondheid en welzijn, etc. Als MR hebben we het recht om (niet) met beleid of een maatregel in te stemmen of daar advies over uit te brengen. Ook kunnen we zelf altijd punten voorleggen aan het schoolbestuur. Dit doen we heel graag, en het allerliefst gevoed door wat we van jullie horen. We horen het daarom graag van jullie als jullie vragen of opmerkingen hebben over het reilen en zeilen op school. Dus, zit je ergens mee, vraag je je iets af, stap vooral op ons af op het schoolplein of stuur ons een mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In de MR zitten namens de ouders:

● Renske van Enschot (voorzitter), moeder van Tom van Enschot (8a) en Matthijs van Enschot (8b)

● Maud Bakx, moeder van Maxe Hage (3c) en Kess Hage (6b)

● Petra Manniën, moeder van Sterre Manniën (8a)

● Cindy Schade, moeder van Tijn Bruurs (4a)

En namens de leerkrachten:

● Juf Tine, groep 1/2c

● Juf Esther, groep 1/2d

● Juf Kim, groep 5b

● Meester Arie, groep 8b

De MR vergadert op onderstaande data om 20:00 uur in de personeelskamer van De Brakken. Wanneer u een vergadering bij wilt wonen kunt u zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Data MR-vergaderingen 2019-2020 

Maandag 16 september 2019

Dinsdag 5 november 2019

Maandag 16 december 2019

Maandag 17 februari 2020

Dinsdag 14 april 2020

Dinsdag 30 juni 2020 (gezamenlijke afsluiting met Oudervereniging)

 

 

De (concept)agenda is 1 week voor de vergadering beschikbaar. Voor elke vergadering wordt er geïnventariseerd of de directie nog zaken heeft m.b.t. het jaarplan, en of er nog bijzonderheden zijn vanuit IB. Als dit zo is wordt dit extra geagendeerd voor die vergadering.

 

Notulen MR

Op deze pagina vindt u de notulen van de vergaderingen van de MR van het schooljaar 2019/2020:

BINNENKORT!

Statuten Reglement MR

 

De statuten van de MR vindt u via de onderstaande link. Deze statuten zijn gelijk voor iedere school binnen de stichting Nuwelijn, de overkoepelende stichting waar De Brakken deel van uit maakt.

Taakverdeling MR 2019-2020 

 

Vaste taken: 

Voorzitter 

Renske van Enschot 

Vice voorzitter 

Bij toerbeurt

Penningmeester 

Petra Manniën

Kascontrole 

 

Secretariaat (notuleren en verzorgen/verspreiden agenda en bijlagen) 

Stukken aanleveren in Google Drive 

Kim maakt de agenda 

Arie verzorgt de notulen

Kim 

GMR 

Maud en Arie 

Inkomende post 

Kim 

Uitgaande post 

 

Verkiezingen MR 

Kim

Jaarverslag 

Petra 

Arbo/schoonmaakrondje 

 

Website 

Arie ism bovenschools ICT coördinator

Samenvatting notulen voor website 

Arie ism bovenschools ICT coördinator

Subcategorieën

  Bezoekadres:
Burg. Sweensplein 7

5121 EM Rijen
0161-22 30 74
  KOC de Brakken
is onderdeel van
Stichting Nuwelijn en Muzerij
 

© 2020 KOC de Brakken