Notulen M.R. - vergadering d.d. 15-05-2018

Betreft:                Notulen M.R. - vergadering d.d. 15-05-2018

 

Aanvang:

20.00

Plaats:

Koffiekamer – de Brakken

Aanwezig:

J Brouwers (p-mr en secretaris), M Schrauwen (p-mr en notulist), P Manniën (o-mr en penningmeester), M Backx (o-mr), W Avontuur (o-mr en gmr-lid) en K van Kleef (p-mr), C. Broeders (p-mr en gmr-lid), R van Enschot (o-mr)

Afwezig:

J van Zuijlen  (o-mr en voorzitter), K van Hamont (p-mr)

Agendapunten:

Acties:

 

 

 1. Opening en mededelingen (Petra)

 

 • Johan heeft zich afgemeld voor de vergadering en Petra zal vanavond de vergadering voorzitten.

 

 

 1. Notulen/ actiepunten M.R. vergadering d.d. 2018-03-20 (Johan)

 

 

Datum & agendapunt

Actielijst M.R. vergaderingen

Wie

20180320.5a

Doorsturen vakantierooster Nuwelijn zodat we dit in een volgende nieuwsbrief kunnen plaatsen voor de ouders.

Wideke

20180320.6a

Doorsturen signaal verkeersveiligheid rondom de school aan werkgroep verkeer.

Martijn

20180320.6b

Beantwoorden mail verkeersveiligheid rondom de school.

Johan

20180320.7a

Binnen het team nog een keer het protocol ‘gezonde school’ doornemen en de afspraken herhalen.

Kim

20180320.9a

Doorsturen realisatie begroting 2017 en begroting 2018 aan de leden van de MR of tijdens een volgende vergadering deze komen toelichten.

Jeroen

 

 

 1. Ingekomen stukken (Joost)

 

 • Geen ingekomen stukken.

 

 

 1. Terugkoppeling vanuit de team (Martijn)

 

04-04-2018 (vergadering):

 • CED traject: actiepunten verder uitzetten in groep 1-2, groep 3 en groep 4
 • Methode eigenwijs – digitaal (door Liesbeth vanuit Kunstpodium)
 • Invulling werkdrukgelden.
 • AVG wetgeving, tussenevaluatie lineair rekenen, koningsspelen.

 

 

 1. Terugkoppeling vanuit de G.M.R. (Carola/ Wideke)

 

 • De G.M.R. gaat naar alle waarschijnlijkheid lid worden van de vakbond.
 • De voorzitter van de G.M.R. gaat een nieuw reglement M.R. opstellen.
 • Raad van Toezicht is aangesloten bij de laatste vergadering.

 

 

 1. Verkeersveiligheid rondom de school

 

 • Vanuit de werkgroep komt er een stukje in de eerstvolgende nieuwsbrief met tips over het met de auto naar school brengen van kinderen.

 

 

 1. leerlingenraad (Kees)

 

 • Kinderen hebben voorgesteld om een 2e jaar in de leerlingenraad te blijven zitten. We vinden als M.R. dat leerlingen ieder jaar een kans moeten krijgen om zich ver- of herkiesbaar te stellen dus we besluiten dat er verkiezingen uitgeschreven moeten worden. Maud, Renske en Kees pakken dit op na de volgende vergadering van de leerlingenraad.
 • Maud en Renske denken na over een presentje o.i.d.
 • De oude leerlingenraad zal wel de 1e vergadering aansluiten bij de nieuwe leerlingenraad.

 

 

 

 

Maud, Renske en Kees

 1. Jaarverslag bestuur (Martijn)

 

 • Is nog niet klaar. Het wordt 29 mei in de RvT besproken en vervolgens ter informatie naar de GMR gestuurd. Het staat daar 5 juni op de agenda. Daarna kan het naar de M.R.-en.
 • We zullen hem in de laatste vergadering nog even terug laten komen.

 

 

 1. Instemmen formatieplan 2018-2019 (Martijn)

 

 • Zie bijlage! De M.R. stemt in met het formatieplan 2018-2019.

 

 

 1. Instemmen vakantierooster/ jaarkalender (Martijn)

 

 • Zie rooster hieronder!
 • Opmerkingen m.b.t. jaarkalender:

 

Vakantierooster 2018-2019

 • Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober 2018
 • Kerstvakantie 24 dec 2018 t/m 4 jan 2019
 • Carnavalsvakantie 4 t/m 9 maart 2019
 • Goede Vrijdag 19 april 2019
 • Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019
 • Hemelvaart 30 mei 2019
 • 2e Pinksterdag 10 juni 2019
 • Zomervakantie 8 juli t/m 16 aug.2019

 

 

 1. Verkiezingen (Kim)

 

 • Vragen aan Kim om een stappenplannetje door te sturen.
 • V.w.b. de verkiezingen moeten we er wel een beetje vaart achter zetten om voor de volgende vergadering helderheid te hebben over de bezetting 2018-2019.

 

Kim

 1. M.R. vergaderingen 2018-2019 vastleggen

 

 • Voorstel data M.R. vergaderingen 2018-2019 (zie onder de notulen):

 

Voorstel Data M.R. vergaderingen 2018-2019:

 • 1e MR vergadering: maandag 24 september 2018 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 2e MR vergadering: maandag 19 november 2018 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 3e MR vergadering: maandag 28 januari 2019 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 4e MR vergadering: maandag 25 maart 2019 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 5e MR vergadering: maandag 13 mei 2019 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 6e MR vergadering: dinsdag 25 juni 2019 (staat vast i.v.m. borrel samen met OR, vanaf 21.00 uur).

 

 

 1. Advies inrichting O.T. Brakken

 

 • Zie bijlage.
 • We geven als M.R. van de Brakken een positief advies op het plan onderwijskundige teams (O.T.’s).

 

 

 1. rondvraag

 

 • Gezonde school: de nieuwsbrief gebruiken om tips mee te geven v.w.b. de avondvierdaagse. Ook bij de nieuwe kleuters nog eens benaderen! Renske pakt dit op.

 

 

Renske

 

Datum & agendapunt

Actielijst M.R. vergaderingen

Wie

20180515.7a

Verkiezingen en afscheid huidige leerlingenraad.

Maud, Kees en Renske

20180515.11a

Opzet verkiezingen doormailen naar de overige leden van de MR

Kim

20180515.14a

Stukje nieuwsbrief m.b.t. avond vierdaagse i.c.m. gezonde school.

Renske

 

 

Agendapunten volgende vergadering:

 •  

 

Data M.R. vergaderingen 2017-2018:

 • 6e M.R. vergadering: dinsdag 26 juni ‘18 (20.00 – 21.00, koffiekamer KBS de Brakken, hierna de borrel met de oudervereniging).

 

Voorstel Data M.R. vergaderingen 2018-2019:

 • 1e MR vergadering: maandag 24 september 2018 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 2e MR vergadering: maandag 19 november 2018 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 3e MR vergadering: maandag 28 januari 2019 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 4e MR vergadering: maandag 25 maart 2019 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 5e MR vergadering: maandag 13 mei 2019 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 6e MR vergadering: dinsdag 25 juni 2019 (staat vast i.v.m. borrel samen met OR, vanaf 21.00 uur).

 

Bijlagen:
BestandBeschrijving
Bewaar het bestand notulen M.R. vergadering d.d. 2018-05-15.pdfNotulen M.R. - vergadering d.d. 15-05-2018Notulen M.R. - vergadering d.d. 15-05-2018
  Bezoekadres:
Burg. Sweensplein 7

5121 EM Rijen
0161-22 30 74
  KOC de Brakken
is onderdeel van
Stichting Nuwelijn en Muzerij
 

© 2020 KOC de Brakken