Taakverdeling

Taakverdeling MR 2019-2020 

 

Vaste taken: 

Voorzitter 

Renske van Enschot 

Vice voorzitter 

Bij toerbeurt

Penningmeester 

Petra Manniën

Kascontrole 

 

Secretariaat (notuleren en verzorgen/verspreiden agenda en bijlagen) 

Stukken aanleveren in Google Drive 

Kim maakt de agenda 

Arie verzorgt de notulen

Kim 

GMR 

Maud en Arie 

Inkomende post 

Kim 

Uitgaande post 

 

Verkiezingen MR 

Kim

Jaarverslag 

Petra 

Arbo/schoonmaakrondje 

 

Website 

Arie ism bovenschools ICT coördinator

Samenvatting notulen voor website 

Arie ism bovenschools ICT coördinator

  Bezoekadres:
Burg. Sweensplein 7

5121 EM Rijen
0161-22 30 74
  KOC de Brakken
is onderdeel van
Stichting Nuwelijn en Muzerij
 

© 2020 KOC de Brakken