De School

Rekenen vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). Leren rekenen kan gekenschetst worden als een stapeling van kennis en vaardigheden. Naast onze rekenmethode hanteren we "Het Rekenmuurtje" waarin de basisbewerkingen worden gevisualiseerd. Op deze manier krijgen de leerlingen zicht op hun eigen basiskennis en kunnen ze vervolgens zelf kiezen met welk steentje uit de muur ze gericht aan de slag gaan.

Differentiëren

Om goed aan te kunnen sluiten op het rekenniveau van de leerlingen hebben we in de groepen 5 t/m 8 de rekentijd op elkaar afgestemd. De kinderen met een verdiept arrangement krijgen een verkorte instructie in de klas en krijgen uitdagende verwerkingsstof aangeboden op het Leerplein onder begeleiding van een onderwijsassistent of leraarondersteuner. De kinderen met een eigen leerlijn voor rekenen kunnen aansluiten bij de rekenles van het leerjaar ervoor.

Inzet van ICT in ons rekenonderwijs

In de groepen 7 en 8 is er voor iedere leerling een chromebook beschikbaar. Ook in de overige groepen wordt gebruik gemaakt van tablets, chromebooks of laptops. Digitale leermiddelen maken het steeds meer mogelijk om leerstof op maat aan te bieden aan de individuele leerling. 
In de groepen 7 en 8 wordt in de rekenles gebruik gemaakt van Pluspunt Digitaal. De rekenopdrachten worden digitaal verwerkt, maar er is wel een werkboek beschikbaar voor opdrachten die beter op papier gemaakt kunnen worden. Het digitaal verwerken van de opdrachten heeft als voordeel dat als de kinderen zelfstandig werken aan de taken, de leerkracht de resultaten kan volgen in de online leerkrachtapplicatie. Ook kan de leerkracht zien of de kinderen de hoofddoelen van de week begrijpen en direct ingrijpen als dat nodig is.

Kindontmoetingscentrum                                                                                  

 

 

KOC de Brakken heeft een kinderdagverblijf, peuterspeelgroep, buitenschoolse opvang en een basisschool onder één dak.  Onderwijs en opvang zijn nauw op elkaar afgestemd om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen.    Ons Kindontmoetingscentrum beschikt over een bibliotheek, speelzaal, gymzaal, theater, schoolkeuken, moestuin en een leerplein. Volop mogelijkheden voor optimale talentontwikkeling voor onze kinderen.

.

 


Identiteit canon

De identiteit canon geeft aan waar de school voor staat en hoe dit gewaarborgd wordt. De uitgangspunten van deze school zijn de christelijke normen en waarden.  Hoe worden deze gewaarborgd:

  • werken met de methode Trefwoord, waarin de normen en waarden d.m.v. liedjes en verhalen naar voren komen. ( o.a. in bijbelverhalen)
  • houden van vieringen, waaronder Pasen en Kerst.
  • samenwerken met de Parochie ( eerste communie /driekoningen zingen,enz).

.
Onderwijs op maat      

We werken binnen de groepen op drie instructieniveaus waardoor we maatwerk leveren voor alle kinderen.  Onderwijs op maat betekent dat leerlingen van de leerkracht instructie op het juiste leerniveau krijgen. Om dit daadwerkelijk mogelijk te maken worden leerlingen geclusterd en ontstaan per klas 3 instructiegroepen, de arrangementen:

1. Basis arrangement: leerlingen volgen de basis lesstof en bijbehorende instructie.

2. Intensief arrangement: leerlingen hebben behoefte aan extra (verlengde) instructie op de basis lesstof en/of werken op een individuele leerlijn.

Mocht de extra instructie in de klas niet genoeg leerrendement opleveren, dan is er op onze school ook een mogelijkheid om buiten de groep (voor een bepaalde periode) extra begeleiding te krijgen van een leraarondersteuner of onderwijsassistent.

3. Verdiept arrangement: leerlingen hebben onvoldoende uitdaging aan de basis lesstof. Deze lesstof wordt gecompact en er wordt instructie gegeven op aanvullende, verdiepende opdrachten.

Kinderen binnen het verdiepte arrangement krijgen op vaste tijden extra uitdagingen aangeboden op het Leerplein van onze school, begeleidt door de leraarondersteuner of onderwijsassistent.

Directie

 

Directeur Scholengroep Rijen

  • De Brakken
  • Jozefschool
  • Burgemeester van Mierloschool)

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cor Diepstraten

(dinsdagmiddag, donderdag)

Adjunct directeur

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Karin de Krom

(ma,di,wo, vrijdag om de week)

 

 

Groepen/ leerkrachten

 

Groep 1-2 A

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Carola Broeders (ma t/m vrij)

 

 

 

Groep 1-2 B

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Wouter Kleemans (ma t/m vrij)

 

 

Groep 1-2 C

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Tine Gerrits (ma-di-do)

Eline Loonen (wo-vrij)

Groep 1-2 D

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Marjolein Rompa (ma-di)

Ellen Castelijns (wo-do-vrij)

Groep 1-2 E

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Esther in ‘t Veld (ma-di-wo-vrij)

Ine van Gestel (do)

Groep 3A

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ellen Castelijns (ma-di)

Daniëlle Michielsen (wo-do-vrij)

Groep 3B

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Eva Sprangers (ma t/m vrij)

 

Groep 4A

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inge Kuijstermans (ma t/m vrij)

 

Groep 4B

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Anneke Coenen (ma-di-wo)

Wil van den Heijkant (do-vrij)

Groep 5A

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ingrid van den Groenendal (ma-di)

Jill Verkade (wo-do-vrij)

Groep 5B

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ine van Gestel (ma-di)

Kim van Kleef (wo-do-vrij)

Groep 6A

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ivonne Pijnenburg (ma-di-wo)

Bregje Hoeks (do-vrij)

Groep 6B

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jolien van de Huygevoort (ma-di-wo-vrij)

 

 

Ingrid van den Groenendal (do)

Groep 7A

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kiki Kamp (ma-do-vrij)

 

 

Yvonne Trommelen (di-wo)

Groep 7B

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Joost Brouwers (ma-di)

 

 

Renée Bink  (wo-do-vrij)

Groep 8A

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sjoerd Hagen (di-wo-do-vrij)

 

 

Yvonne Trommelen (ma)

Groep 8B

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Arie Oprins (ma t/m vrij)

 

 

 

Intern begeleiders/ orthopedagoog

 

IB-er groep 1-2-3

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rianne Diepstraten  (di-wo-do)

IB-er groep 4 t/m 8

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marieke de Haan (di-wo-do-vrij)

Orthopedagoog

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marjolein Verhees (di-wo)

 

 

 

 

Onderwijsondersteunend personeel

 

Leraarondersteuner

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Thieu van Vugt (ma t/m do)

Onderwijsassistent groep 1 t/m 3

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Anja Thijssen (ma-di-wo-do)

Onderwijsassistent groep 4 t/m 8

 

t.slangen@brakken.nl

Tim Slangen (ma-di-do-vrij)

 

Conciërge

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Rob Bierings (ma-di-do-vrij)

 

Administratie

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ineke Dols (dinsdagochtend, vrijdag)

 

 

Sportcoaches

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wivineke Oprins

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Peter van Nunen

 

In deze boekwerkjes die u als PDF bestand kunt downloaden, hebben wij voor u een hoeveelheid praktische informatie verzameld.

In het ALGEMENE deel treft u allerlei zaken aan, die op het reilen en zeilen van de gehele school van toepassing zijn.

We hebben getracht om daarin zo compleet mogelijk te zijn. Mocht u onverhoopt nog andere vragen hebben, kan de leerkracht u waarschijnlijk verder helpen. Ook kunt u op www.brakken.nl onze schoolgids vinden met daarin uitgebreid aandacht voor vele zaken.

Het GROEPSDEEL bevat informatie, die vooral te maken heeft met de groep waarin uw kind dit jaar meedraait. Deze informatie hebben we getracht kort en bondig te verwoorden.

Bijlagen:
BestandBeschrijving
Bewaar het bestand 2018 - 2019 Infoboekje groep 5.pdfInfo boekje groep 5 
Bewaar het bestand 2018-2019 Infoboekje groep 1 en 2 def.pdfInfo boekje groep 1 en 2 

Pagina 2 van 2

  Bezoekadres:
Burg. Sweensplein 7

5121 EM Rijen
0161-22 30 74
  KOC de Brakken
is onderdeel van
Stichting Nuwelijn en Muzerij
 

© 2019 KOC de Brakken