Naschools programma

Sport‘s Cool

Er is in school een aanbod van Sport’s Cool lessen na schooltijd. Voor 15 euro kan een kind gedurende een periode van 6 weken, 1 keer per week, aan diverse sportactiviteiten deelnemen in de gymzaal op school. https://www.sport-s-cool.nl/


Art’s Cool

Ook hebben we naschools programma voor Kunst en Cultuur. Er zijn een aantal blokken  van 6 lessen. Elke les duurt een uur. Deelnemen kost 15 euro per blok. https://arts-cool.nl/?p=1