Onderwijs op maat

Onderwijs op maat

We werken binnen de groepen op drie instructieniveaus waardoor we maatwerk leveren voor alle kinderen. Onderwijs op maat betekent dat leerlingen van de leerkracht instructie op het juiste leerniveau krijgen. Om dit daadwerkelijk mogelijk te maken worden leerlingen geclusterd en ontstaan per klas 3 instructiegroepen:

Basis aanpak: leerlingen volgen de basis lesstof en bijbehorende instructie.                       

Intensieve aanpak: leerlingen hebben behoefte aan extra (verlengde) instructie op de basis lesstof en/of werken op een individuele leerlijn.                                                                                                            

Mocht de extra instructie in de klas niet genoeg leerrendement opleveren, dan is er op onze school ook een mogelijkheid om buiten de groep (voor een bepaalde periode) extra begeleiding te krijgen van een onderwijsassistent of RT leerkracht.                               

Verdiepte aanpak: leerlingen hebben onvoldoende uitdaging aan de basis lesstof. Deze lesstof wordt gecompact en er wordt instructie gegeven op aanvullende, verdiepende opdrachten.                                                                                                                                       

Kinderen binnen het verdiepte arrangement krijgen op vaste tijden extra uitdagingen aangeboden op het Leerplein van onze school, begeleidt door een onderwijsassistent.

Hoe ziet een lesopbouw eruit?

  • De les start met een gezamenlijke introductie.
  • Daarna gaan de kinderen in de verdiepte aanpak zelfstandig aan de slag.
  • De overige leerlingen krijgen vervolgens een basisinstructie.
  • De meeste kinderen gaan daarna ook zelfstandig aan de slag.
  • Slechts de leerlingen die veel moeite hebben met het bereiken van de leerdoelen, nemen dan nog plaats aan de instructietafel, waar de instructie voor hen verlengd wordt.
  • Aan het einde van de les volgt weer een gezamenlijk evaluatiemoment.


De inzet van ICT in het onderwijs 

In de groepen 6, 7 en 8 is er voor iedere leerling een chromebook beschikbaar. Ook in de overige groepen wordt gebruik gemaakt van tablets, chromebooks of laptops. Digitale leermiddelen maken het steeds meer mogelijk om leerstof op maat aan te bieden aan de individuele leerling.