De onderwijskrant

Om de week verschijnt er een nieuwsbrief en daarin staan, zoals u weet, voornamelijk huishoudelijke mededelingen.
Maar natuurlijk hebben we u ook veel te melden over allerlei onderwijsinhoudelijke zaken op KOC de Brakken en dit komt voortaan in de onderwijskrant te staan. Deze onderwijskrant verschijnt ieder kwartaal. We hopen u op deze manier goed te informeren over de ontwikkelingen op onderwijskundig gebied op onze school. 

Onderwijskrant Nationaal programma onderwijs - juli 2021

De onderwijskrant

Om de week verschijnt er een nieuwsbrief en daarin staan, zoals u weet, voornamelijk huishoudelijke mededelingen.
Maar natuurlijk hebben we u ook veel te melden over allerlei onderwijsinhoudelijke zaken op KOC de Brakken en dit kunt u lezen in de onderwijskrant.
Deze onderwijskrant verschijnt twee à drie keer per schooljaar. We hopen u op deze manier goed te informeren over de ontwikkelingen op onderwijskundig gebied op onze school.

Dit keer staat in de onderwijskrant het Nationaal Programma Onderwijs centraal. Hierbij vormen onze kernwaarden onze basiswaarden op grond waarvan onderwijskundige keuzes worden gemaakt.

Onze kernwaarden:
Veilige sfeer: "op onze school heerst rust en structuur"
Samen: "groeien doe je met elkaar"
Maatwerk: "we bieden onderwijs op maat"

MEER IN DE BIJLAGE

  Bezoekadres:
Burg. Sweensplein 7

5121 EM Rijen
0161-22 30 74
  KOC de Brakken
is onderdeel van
Stichting Nuwelijn en Muzerij
 

© 2021 KOC de Brakken