Werkklimaat


Werkklimaat

Op onze school zijn duidelijkheid, veiligheid, rust en structuur belangrijk. Het gewenste leerklimaat begint al bij binnenkomst van de school.  In de gangen en op het Leerplein wordt gewandeld en zachtjes gepraat. In de klas verwachten we van de kinderen dat ze hun bijdrage leveren aan het ontstaan van een fijne sfeer in de klas. 

De onderstaande interventies worden op school ingezet voor het bevorderen van het werkklimaat in de verschillende groepen en richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen:

 • Kwink
  Wij gebruiken voor groep 1 t/m 8 Kwink. Dit is een online methode voor sociaal-emotioneel leren. 
  Het is praktisch, actueel en gericht op de kracht van een veilige groep. Hierbij besteden we ook aandacht aan burgerschap en mediawijsheid.
  We stimuleren zo het sociaal vaardig gedrag en voorkomen of verminderen sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag.


 • Coöperatief leren
  Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen sterkere en zwakkere leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in heterogene tweetallen of groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. 

 • Taakspel
  Taakspel stimuleert gewenst gedrag. En dat verbetert de sfeer in de klas. Met Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat.