Aanmelden overblijven

Overblijven op school

U kunt ervoor kiezen om uw kind(eren) tussen de middag over te laten blijven op school.    De kinderen eten eerst met de de leerkrachten in de klas en na het eten gaan de kinderen buiten spelen. Bij slecht weer maken we gebruik van de speelzaal en de tv-ruimte. Een groep overblijfouders, leerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten gym en evt. stagiaires begeleiden de groepen tijdens het spelen. Ook tijdens het overblijven gelden natuurlijk de regels en afspraken omtrent gedrag, die we hier op school met elkaar gemaakt hebben. 

Organisatie 

De school draagt de verantwoordelijk t.a.v. de kwaliteit van het overblijven. Met de overblijfouders worden korte lijntjes gehouden. Minimaal tweemaal per schooljaar stemmen we in een vergadering praktisch af. Voor ouders en overblijfkrachten is de directie het aanspreekpunt. 

Praktische uitvoering

Het overblijftarief is vastgesteld op € 1,75 per overblijfbeurt. Voor ieder kind dat overblijft, wordt een pasje aangemaakt. Hierop wordt het tegoed geplaatst, dat door de ouder(s) is overgemaakt. Dit pasje blijft op school. Op de dagen, dat uw kind overblijft wordt het pasje gescand en wordt dit in mindering gebracht op het tegoed. Blijft uw kind onverhoopt niet over op een vaste dag, wordt het pasje ook niet gescand. 

Betaling overblijven 

Voor incidenteel overblijven dient u het tegoed op te hogen met minimaal € 17,50. 

Voor vaste overblijfdagen per half jaar (te betalen in augustus en januari – u ontvangt dan bericht): 

  • 1 vaste dag: tegoed ophogen met € 30,- 
  • 2 vaste dagen: tegoed ophogen met € 60,- 
  • 3 vaste dagen: tegoed ophogen met € 90,- 
  • 4 vaste dagen: tegoed ophogen met € 120,- 

Rekening NL85 RABO 0145 1030 56 t.n.v. KBS De Brakken inzake TSO met duidelijk de voornaam en achternaam van uw kind en zijn / haar groep. 

  • Altijd maar 1 kind per overschrijving. Voor een tweede kind maakt u een nieuw bedrag over met een nieuwe overschrijving. 
  • Indien u helemaal geen gebruik meer maakt van het overblijven, wordt het restant tegoed aan u teruggestort. 

Tijdig overmaken

U ontvangt met enige regelmaat informatie per email over uw overblijftegoed op dat moment. Helaas komt het geregeld voor dat we te maken hebben met kinderen met een negatief overblijfsaldo, zelfs ondanks herhaalde aanmaningen (email). Als ouders daarin hun verantwoordelijkheid niet nakomen, zal het overblijven met ingang van de daaropvolgende schoolweek niet meer toegestaan worden. 


Aanmeldformulier Overblijven KOC de Brakken


Indien uw kind nieuw is graag dit formulier invullen zodat wij een overzicht hebben van de overblijfgroep. Bij afwezigheid van het kind, incidenteel aanmelden of wijzigingen graag een mail aan overblijven@brakken.nl.

U krijgt op uw e-mail adres geregeld automatisch een email met een overzicht van uw overblijftegoed.

Extra handig voor u.

Vaste overblijfdagen
Incidenteel overblijven