Nieuwsbrief 14 oktober 2022

Nieuws van de directie

Nog een week en de herfstvakantie gaat van start. Ik kijk terug op een aantal mooie eerste onderwijsweken van het schooljaar. Graag wijs ik u op onderstaande informatie die van belang is voor de komende periode. De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 11 november a.s.

Lees verder in de bijlage