Spelling

Spelling

Spelling staat in groep 3 t/m 8 op het lesrooster. 

In groep 3 zijn de lessen in het eerste half jaar geïntegreerd in de methode Veilig Leren Lezen. De kinderen leren hierbij klankzuivere woorden correct te schrijven. Hierbij is een duidelijke combinatie met het lezen zichtbaar. In de tweede helft van het schooljaar wordt er een overgang gemaakt naar de methode die gebruikt wordt in groep 4 t/m 8. 

In groep 4 t/m 8 gebruiken we de methode Taaljacht spelling. Aan het begin van een blok wordt er gestart met een signaaldictee. Vervolgens oefenen de leerlingen de spellingwoorden aan de hand van categorieën. Hierin staan bepaalde woorden centraal. Na 4 weken volgt een controledictee waarin de categorieën van de afgelopen weken door elkaar getoetst worden.

Vanaf groep 5 stellen de leerlingen n.a.v. het signaaldictee hun eigen doelen voor het komende blok op. Hierbij wordt bepaald bij welke categorie er nog extra oefening of ondersteuning nodig is.  Kinderen die alle categorieën al beheersen krijgen andere verwerkingsopdrachten. Ook komt er elke week een les grammatica aan bod.