Begrijpend lezen

Vanaf groep 4 staat begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) op het lesrooster. In de groepen 1 t/m 3 wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van de onderliggende vaardigheden voor begrijpend lezen:

In groep 1 & 2:

  • Mondelinge taalvaardigheid (woordenschat, letterkennis)
  • Opbouw kennis van de wereld
  • Voorlezen: boekoriëntatie en verhaalbegrip

In groep 3:

  • Uitbreiding van de taalvaardigheid & kennis van de wereld
  • Start technisch lezen

Vanaf groep 4 wordt begrijpend lezen gegeven m.b.v. de methode Nieuwsbegrip.
Deze methode bestaat uit interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van de actualiteit.
In dit filmpje wordt duidelijk in beeld gebracht hoe een les Nieuwsbegrip eruit ziet: Klik hier voor het filmpje

De informatieve leesteksten en opdrachten worden op verschillende niveaus gemaakt wat differentiëren mogelijk maakt.

Hoe werkt het differentiëren in de praktijk? 
  • De kinderen die het begrijpend lezen al goed onder de knie hebben, gaan na de klassikale instructie zelfstandig aan de slag (met een tekst op niveau) op het leerplein onder begeleiding van meester Tim of meester Thieu.
  • De kinderen die in de klas blijven, krijgen een verdere instructie m.b.v. het hardop denken (modelen) en gaan daarna zelfstandig aan de slag.
  • De kinderen die nog moeite hebben met begrijpend lezen, krijgen een langere instructie aangeboden (verlengde instructie) en gaan daarna zelfstandig aan de slag.
  Bezoekadres:
Burg. Sweensplein 7

5121 EM Rijen
0161-22 30 74
  KOC de Brakken
is onderdeel van
Stichting Nuwelijn en Muzerij
 

© 2021 KOC de Brakken