De School

Directie

Cor Diepstraten 

Directeur Scholengroep Rijen
(De Brakken - Jozefschool - Burgemeester van Mierloschool)

Karin de Krom
(ma t/m vrij)

Adjunct directeurGroepen/ leerkrachten

Groep 1-2 A

Carola Broeders (ma t/m vrij)

Groep 1-2 B

Wouter Kleemans (ma t/m vrij)

Groep 1-2 C

Tine Gerrits (ma-di-do)

Eline Loonen (wo-vrij)

Groep 1-2 D

Esther in ‘t Veld (ma-di-wo-do)

Rianne Diepstraten (vrij)

Groep 3A

Ellen Castelijns (ma t/m vrij)

Groep 3B

Daniëlle Michielsen (ma-do-vrij)

Marjolein Rompa (di-wo)

Groep 3C

Marjolein Rompa (ma)

Eva Sprangers (di t/m vrij)

Groep 4A

Inge Kuijstermans (ma t/m vrij)

Groep 4B

Ine van Gestel (ma-do-vrij)

Ivonne Pijnenburg (di-wo)

Groep 5A

Ingrid van den Groenendal (ma-di)

Jill Verkade (wo-do-vrij)

Groep 5B

Wil van den Heijkant (ma-di)

Kim van Kleef (wo-do-vrij)

Groep 6A

Anneke Coenen (ma-di-wo)

Bregje Hoeks (do-vrij)

Groep 6B

Jolien van de Huygevoort (ma t/m vrij)

Groep 7A

Yvonne Trommelen (ma-di-wo)

Joost Brouwers (do-vrij)

Groep 7B

Joost Brouwers (ma-di)

Vincent Pistorius (tot aan Kerstvakantie)

Renée Adriaansen (wo-do-vrij)

Groep 8A

Kiki Kamp (ma t/m vrij)

Groep 8B

Arie Oprins (ma t/m vrij)Intern begeleiders/ orthopedagoog

Rianne Diepstraten  (di-wo-vrij)

IB-er groep 1-2-3

Marieke de Haan (di-wo-do-vrij)

IB-er groep 4 t/m 8

Marjolein Verhees (di-wo)

Orthopedagoog

Onderwijsondersteunend personeel

Anja Thijssen (ma t/m do)

Onderwijsassistent

Tim Slangen (ma-di-do-vrij)

Onderwijsassistent

Rob Bierings (ma t/m vrijdagochtend)

Conciërge 

Ineke Dols (dinsdagochtend, vrijdag)

Administratie

 

Sport‘s Cool

Er is in school een aanbod van Sport’s Cool lessen na schooltijd. Voor 15 euro kan een kind gedurende een periode van 6 weken, 1 keer per week, aan diverse sportactiviteiten deelnemen in de gymzaal op school. https://www.sport-s-cool.nl/

Art’s Cool

Ook hebben we naschools programma voor Kunst en Cultuur. Er zijn 4 blokken van 6 lessen. Elke les duurt een uur. Deelnemen kost 15 euro per blok. https://arts-cool.nl/?p=1

Groep 1 t/m 4

's morgens

's middags

Maandag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Dinsdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Woensdag

8.30 uur tot 12.15 uur

Donderdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Vrijdag

8.30 uur tot 12.15 uur *

*Groep 1 is de gehele vrijdag vrij

Groep 5 t/m 8

's morgens

's middags

Maandag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Dinsdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Woensdag

8.30 uur tot 12.15 uur

Donderdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Vrijdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

In de leerlingenraad zitten kinderen uit de bovenbouw die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad, die een paar keer per schooljaar plaatsvinden. Bij iedere vergadering is een teamlid aanwezig. Er wordt een agenda opgesteld en er wordt een verslag gemaakt van ieder overleg.

De leerlingenraad:

Groep 6: Groep 7: Groep 8:
Esmee Lauwaars Matthijs van Enschot Suze van Brunschot
Tim Boekweit Cas de Jong

Kyra van ham

Wij zijn een katholieke school en de aandacht voor levensbeschouwelijke identiteit(en) komt aan bod in ons onderwijsprogramma. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

We besteden dagelijks aandacht aan levensbeschouwelijke vorming op school om kinderen te begeleiden en te ondersteunen bij het verkennen, bewust maken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen tegen. Het zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities (onder andere de joodse en christelijke traditie) in de loop der eeuwen ook een antwoord zochten. Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen kinderen inspireren, aan het denken zetten om vervolgens er met elkaar in de klas op te reflecteren. Ze dagen hen uit om zelf keuzes te maken voor hun handelen. De ervaringen van kinderen krijgen betekenis. Dat geeft hun houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de toekomst.

Op onze school:

  • Werken we  met de methode Trefwoord, waarin de normen en waarden d.m.v. liedjes en verhalen naar voren komen (o.a. bijbelverhalen).
  • Houden we vieringen, waaronder Pasen en Kerst.
  • Werken we samen met de Parochie (workshops,Kerstviering, enz)

Leesonderwijs krijgt op onze school veel aandacht. Kinderen die veel boeken lezen, verhogen hun kans op het behalen van goede resultaten. Bij de aanpak Motiverend Lezen staat datgene centraal wat het lezen zo leuk maakt: tekst, inhoud, stijl en betekenis. Dit wordt gecombineerd met een motiverende, enthousiaste leerkracht en een duidelijk lesstramien met veel leestijd. Deze ingrediënten zijn van essentieel belang voor het ontwikkelen van zelfstandig lezende, gemotiveerde lezers die lezen om te leren en die lezen voor hun plezier. 

Wat houdt het motiverend leestraject nu precies in?

De aanpak begint al bij de kleuters, bij het voorbereidend lezen. Er wordt op school veel voorgelezen! De prentenboeken in de kleutergroepen worden meerdere malen voorgelezen en volgens een vaste aanpak uitgewerkt. De kinderen gaan aan de slag met het schrijven van krabbels, herkenbare woorden en soms al enkele zinnen.
Vanaf groep 3 staat er veel leestijd op het rooster. Voor groep 3 is dat 425 minuten per week. In de leestijd draait alles om wat er toe doet om te leren lezen. Letters aanbieden, letters lezen, letters schrijven. Van letters naar woordjes naar zinnetjes naar tekst. We gaan zo snel mogelijk naar de tekst toe, naar het beleven van de context. Het voortgezet technisch lezen start met het hardop lezen in tweetallen, dit noemen we duolezen. Om de beurt lezen de leerlingen elkaar voor uit één boekje, waarbij ze elkaar helpen. Zodra de kinderen niveau E4 hebben bereikt gaan ze stillezen in hun zelfgekozen boeken. De kinderen lezen ongeveer 25 boeken per jaar.

Lezen in een andere groep?

Zoals u heeft kunnen lezen, wordt in de groepen 3 en 4 dagelijks hardop gelezen in tweetallen (duolezen) en gaan kinderen die het niveau AVI E4 hebben behaald stillezen.
Wanneer gaat een kind lezen in een andere groep?

  • Mocht een kind in groep 3 of 4 het  AVI niveau E4 al (vroegtijdig) bereikt hebben, dan gaat het kind stillezen in het lokaal van bijv. groep 5.
  • Wanneer een kind in bijv. groep 5 het AVI E4 niveau nog niet heeft behaald, dan gaat het kind duolezen in groep 4.

Op deze manier kunnen we goed aansluiten bij het leesniveau van de kinderen en kunnen ze  veel leeskilometers maken!

Extra leesbegeleiding

Leerlingen, die niet voldoende profiteren van het basisaanbod en de extra leestijd in de klas, krijgen extra leesbegeleiding buiten de groep van de onderwijsassistent juf Anja/ meester Tim, van de leraarondersteuner meester Thieu of van vrijwilligers die de werkwijze hebben eigen gemaakt. De interventieprogramma’s Connect en Ralfi lezen worden hierbij ingezet.

Pagina 1 van 2

  Bezoekadres:
Burg. Sweensplein 7

5121 EM Rijen
0161-22 30 74
  KOC de Brakken
is onderdeel van
Stichting Nuwelijn en Muzerij
 

© 2019 KOC de Brakken