KLIK HIER

Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg

Een goede samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, zorgverlener en de ouders is noodzakelijk om kinderen met dyslexieproblemen passende ondersteuning en hulp te bieden. Hierbij is nader uitgewerkt hoe de scholen en gemeenten in de regio passend onderwijs PO 30-03 gezamenlijk uitvoering geven aan deze gedeelde verantwoordelijkheid. Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen aan leerlingen een passende onderwijsplek aanbieden. Ook voor leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie heeft de basisschool de plicht om passende ondersteuning te realiseren. Een deel van deze groep leerlingen profiteert onvoldoende van de ondersteuning die de basisschool kan bieden. Leerlingen (vanaf 7 jaar) met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) komen in aanmerking voor specialistische behandeling. Enkelvoudig betekent dat een kind naast dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft die belemmerend kunnen zijn voor dyslexieonderzoek en/of behandeling. Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de beschikbaarheid  en de bekostiging van deze specialistische diagnostiek en behandeling. De gemeenten vergoeden geen hulpmiddelen of andere zaken, anders dan de EED-zorg voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. De gemeenten hebben daartoe contracten afgesloten met zorgaanbieders, die de diagnostiek en behandeling uitvoeren.

Bijgevoegd vindt u de afspraken, zoals die voor ons samenwerkingsverband zijn gemaakt.

Jakko Faes
Sportcoach
Cor Diepstraten
Directeur scholengroep Rijen
Esther in 't Veld
Groep 1-2 D
Ivonne Pijnenburg
Groep 3 A
Jolien v.d. Huygevoort
Leerkracht Extra Ondersteuning
Ilse van den Boer
Groep 1-2 B
Britt Ansems
Groep 6 B
Kiki Kamp
Groep 8 A
Petra Maniën
Onderwijsassitent
Yvonne Trommelen
Groep 8 A
Jeanine Romme
Onderwijsass.
Sandra Petersen
Onderwijsass.
Anneke Coenen
Groep 3 A / 6 A
Tine Gerrits
Groep 1-2 C
Max Dekkers
Groep 6 A
Wouter Kleemans
Groep 6 C
Carola Broeders
Groep 1-2 A
Renée Bink
Groep 7 A
Merve Tasci
Groep 5 B
Yvonne Wouters
Groep 4 B
Wil v.d. Heijkant
Groep 1-2 C/E
Arie Oprins
Groep 8 B
Ellen Castelijns
Groep 3 B
Kim van Kleef
Groep 6 A
Nicolle Cornelissen
Groep 4 B
Rob Bierings
Conciërge
Eva Sprangers
Groep 1-2 E
Inge Kuijstermans
Groep 4 A
Jill Verkade
Groep 5 A
Anja Thijssen
Onderwijsass.
Daniëlle Michielsen
Groep 7 A / B
Imke van Dijck
Onderwijsass. Leraarondersteuner
Ingrid v.d. Groenendal
Groep 5 A
Marion v.d. Meerendonk
Administratie
Marga van Gijn
Adjunct directeur
Juliëtte van Lieshoud
Groep 1-2 B
Marjolein Verhees
Orthopedagoog / IB

Wie is Wie?
Ken je onze collega's al?
Kijk maar eens op de
"Team" pagina