KLIK HIER

Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg

Een goede samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, zorgverlener en de ouders is noodzakelijk om kinderen met dyslexieproblemen passende ondersteuning en hulp te bieden. Hierbij is nader uitgewerkt hoe de scholen en gemeenten in de regio passend onderwijs PO 30-03 gezamenlijk uitvoering geven aan deze gedeelde verantwoordelijkheid. Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen aan leerlingen een passende onderwijsplek aanbieden. Ook voor leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie heeft de basisschool de plicht om passende ondersteuning te realiseren. Een deel van deze groep leerlingen profiteert onvoldoende van de ondersteuning die de basisschool kan bieden. Leerlingen (vanaf 7 jaar) met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) komen in aanmerking voor specialistische behandeling. Enkelvoudig betekent dat een kind naast dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft die belemmerend kunnen zijn voor dyslexieonderzoek en/of behandeling. Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de beschikbaarheid  en de bekostiging van deze specialistische diagnostiek en behandeling. De gemeenten vergoeden geen hulpmiddelen of andere zaken, anders dan de EED-zorg voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. De gemeenten hebben daartoe contracten afgesloten met zorgaanbieders, die de diagnostiek en behandeling uitvoeren.

Bijgevoegd vindt u de afspraken, zoals die voor ons samenwerkingsverband zijn gemaakt.

Kiki Kamp
Groep 8 A
Esther in 't Veld
Groep 1-2 D
Marijke Hartman
Groep 1/2 C - D
Renée Bink
Groep 7 A
Arie Oprins
Groep 8 B
Imke van Dijck
Onderwijsassistent/ Leraarondersteuner
Ine van Gestel
Groep 4 c
Petra Maniën
Onderwijsassitent
Ilse van den Boer
Groep 6 A
Anouk Sperber
Groep 4 A
Ellen Castelijns
Groep 3b
Marieke de Haan
IB-er groep 3 t/m 8
Wivineke Oprins
Sportcoach
Tine Gerrits
Groep 1-2 C
Jolien v.d. Huygevoort
Groep 6 B
Vincent Pistorius
Groep 7 B
Carola Broeders
Groep 1-2 A
Kim van Kleef
Groep 5B
Cor Diepstraten
Directeur scholengroep Rijen
Karin de Krom
Adjunct Directeur
Ingrid v.d. Groenendal
Groep 5 A
Inge Kuijstermans
Groep 4 B
Yvonne Trommelen
Groep 7 A
Marjolein Verhees
Orthopedagoog
Rob Bierings
Conciërge
Daniëlle Michielsen
Groep 3 A
Eva Sprangers
Groep 1 E
Wouter Kleemans
Groep 1-2 B
Saskia Bové - van den Diepstraten
Groep 5 B
Ivonne Pijnenburg
Groep 4 C
Anneke Coenen
Groep 6 A
Wil v.d. Heijkant
Groep 5 A
Marion v.d. Meerendonk
Administratie
Marjolein Rompa
Groep 1/2B - 3 A
Jakko Faes
Sportcoach
Jill Verkade
Groep 5 B
Sarina Alberts
Groep 5 A
Anja Thijssen
Onderwijsassistent

Wie is Wie?
Ken je onze collega's al?
Kijk maar eens op de
"Team" pagina

  Bezoekadres:
Burg. Sweensplein 7

5121 EM Rijen
0161-22 30 74
  KOC de Brakken
is onderdeel van
Stichting Nuwelijn en Muzerij
 

© 2021 KOC de Brakken