KLIK HIER

Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg

Een goede samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, zorgverlener en de ouders is noodzakelijk om kinderen met dyslexieproblemen passende ondersteuning en hulp te bieden. Hierbij is nader uitgewerkt hoe de scholen en gemeenten in de regio passend onderwijs PO 30-03 gezamenlijk uitvoering geven aan deze gedeelde verantwoordelijkheid. Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen aan leerlingen een passende onderwijsplek aanbieden. Ook voor leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie heeft de basisschool de plicht om passende ondersteuning te realiseren. Een deel van deze groep leerlingen profiteert onvoldoende van de ondersteuning die de basisschool kan bieden. Leerlingen (vanaf 7 jaar) met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) komen in aanmerking voor specialistische behandeling. Enkelvoudig betekent dat een kind naast dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft die belemmerend kunnen zijn voor dyslexieonderzoek en/of behandeling. Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de beschikbaarheid  en de bekostiging van deze specialistische diagnostiek en behandeling. De gemeenten vergoeden geen hulpmiddelen of andere zaken, anders dan de EED-zorg voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. De gemeenten hebben daartoe contracten afgesloten met zorgaanbieders, die de diagnostiek en behandeling uitvoeren.

Bijgevoegd vindt u de afspraken, zoals die voor ons samenwerkingsverband zijn gemaakt.

Marjolein Verhees
Orthopedagoog / IB
Jolien v.d. Huygevoort
Groep 7-B
Arie Oprins
Groep 8 B
Sandra Petersen
Onderwijsass.
Esther in 't Veld
Groep 1-2 D
Rob Bierings
Conciërge
Jill Verkade
Groep 5 A
Imke van Dijck
Onderwijsass. Leraarondersteuner
Yvonne Trommelen
Groep 8 A
Ilse van den Boer
Groep 1-2 B
Marion v.d. Meerendonk
Administratie
Jakko Faes
Sportcoach
Carola Broeders
Groep 1-2 A
Merve Tasci
Groep 5 B
Eric v.d. List
Groep 4 A
Vincent Pistorius
IB
Max Dekkers
Groep 6 A
Ellen Castelijns
Groep 3 B
Anneke Coenen
Groep 3 A / 6 A
Kim van Kleef
Groep 6 A
Nicolle Cornelissen
Groep 4 B
Cor Diepstraten
Directeur scholengroep Rijen
Daniëlle Michielsen
Groep 7 A / B
Inge Kuijstermans
Groep 4 A
Anja Thijssen
Onderwijsass.
Yvonne Wouters
Groep 4 B
Petra Maniën
Onderwijsassitent
Jeanine Romme
Onderwijsass.
Ingrid v.d. Groenendal
Groep 5 A
Chantal van Seeters
Groep 7-B
Juliëtte van Lieshoud
Groep 1-2 B
Kiki Kamp
Groep 8 A
Britt Ansems
Groep 6 B

Wie is Wie?
Ken je onze collega's al?
Kijk maar eens op de
"Team" pagina