KLIK HIER

Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg

Een goede samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, zorgverlener en de ouders is noodzakelijk om kinderen met dyslexieproblemen passende ondersteuning en hulp te bieden. Hierbij is nader uitgewerkt hoe de scholen en gemeenten in de regio passend onderwijs PO 30-03 gezamenlijk uitvoering geven aan deze gedeelde verantwoordelijkheid. Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen aan leerlingen een passende onderwijsplek aanbieden. Ook voor leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie heeft de basisschool de plicht om passende ondersteuning te realiseren. Een deel van deze groep leerlingen profiteert onvoldoende van de ondersteuning die de basisschool kan bieden. Leerlingen (vanaf 7 jaar) met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) komen in aanmerking voor specialistische behandeling. Enkelvoudig betekent dat een kind naast dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft die belemmerend kunnen zijn voor dyslexieonderzoek en/of behandeling. Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de beschikbaarheid  en de bekostiging van deze specialistische diagnostiek en behandeling. De gemeenten vergoeden geen hulpmiddelen of andere zaken, anders dan de EED-zorg voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. De gemeenten hebben daartoe contracten afgesloten met zorgaanbieders, die de diagnostiek en behandeling uitvoeren.

Bijgevoegd vindt u de afspraken, zoals die voor ons samenwerkingsverband zijn gemaakt.

Marjolein Verhees
Orthopedagoog / IB
Wouter Kleemans
Groep 6 C
Sandra Petersen
Onderwijsass.
Wil v.d. Heijkant
Groep 1-2 C/E
Inge Kuijstermans
Groep 4 A
Renée Bink
Groep 7 A
Jill Verkade
Groep 5 A
Yvonne Wouters
Groep 4 B
Tine Gerrits
Groep 1-2 C
Merve Tasci
Groep 5 B
Britt Ansems
Groep 6 B
Eva Sprangers
Groep 1-2 E
Rob Bierings
Conciërge
Juliëtte van Lieshoud
Groep 1-2 B
Jeanine Romme
Onderwijsass.
Jakko Faes
Sportcoach
Max Dekkers
Groep 6 A
Anja Thijssen
Onderwijsass.
Kiki Kamp
Groep 8 A
Carola Broeders
Groep 1-2 A
Anneke Coenen
Groep 3 A / 6 A
Esther in 't Veld
Groep 1-2 D
Ilse van den Boer
Groep 1-2 B
Marion v.d. Meerendonk
Administratie
Kim van Kleef
Groep 6 A
Ingrid v.d. Groenendal
Groep 5 A
Ivonne Pijnenburg
Groep 3 A
Petra Maniën
Onderwijsassitent
Arie Oprins
Groep 8 B
Yvonne Trommelen
Groep 8 A
Nicolle Cornelissen
Groep 4 B
Ellen Castelijns
Groep 3 B
Imke van Dijck
Onderwijsass. Leraarondersteuner
Cor Diepstraten
Directeur scholengroep Rijen
Daniëlle Michielsen
Groep 7 A / B
Jolien v.d. Huygevoort
Leerkracht Extra Ondersteuning

Wie is Wie?
Ken je onze collega's al?
Kijk maar eens op de
"Team" pagina