KLIK HIER

Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg

Een goede samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, zorgverlener en de ouders is noodzakelijk om kinderen met dyslexieproblemen passende ondersteuning en hulp te bieden. Hierbij is nader uitgewerkt hoe de scholen en gemeenten in de regio passend onderwijs PO 30-03 gezamenlijk uitvoering geven aan deze gedeelde verantwoordelijkheid. Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen aan leerlingen een passende onderwijsplek aanbieden. Ook voor leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie heeft de basisschool de plicht om passende ondersteuning te realiseren. Een deel van deze groep leerlingen profiteert onvoldoende van de ondersteuning die de basisschool kan bieden. Leerlingen (vanaf 7 jaar) met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) komen in aanmerking voor specialistische behandeling. Enkelvoudig betekent dat een kind naast dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft die belemmerend kunnen zijn voor dyslexieonderzoek en/of behandeling. Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de beschikbaarheid  en de bekostiging van deze specialistische diagnostiek en behandeling. De gemeenten vergoeden geen hulpmiddelen of andere zaken, anders dan de EED-zorg voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. De gemeenten hebben daartoe contracten afgesloten met zorgaanbieders, die de diagnostiek en behandeling uitvoeren.

Bijgevoegd vindt u de afspraken, zoals die voor ons samenwerkingsverband zijn gemaakt.

Anja Thijssen
Onderwijsassistent
Cor Diepstraten
Directeur scholengroep Rijen
Marieke de Haan
IB-er groep 3 t/m 8
Carola Broeders
Groep 1-2 A
Eva Sprangers
Groep 1 E
Ivonne Pijnenburg
Groep 4 C
Rob Bierings
Conciërge
Ingrid v.d. Groenendal
Groep 5 A
Marijke Hartman
Groep 1/2 C - D
Arie Oprins
Groep 8 B
Petra Maniën
Onderwijsassitent
Imke van Dijck
Onderwijsassistent/ Leraarondersteuner
Marion v.d. Meerendonk
Administratie
Kiki Kamp
Groep 8 A
Vincent Pistorius
Groep 7 B
Daniëlle Michielsen
Groep 3 A
Marjolein Verhees
Orthopedagoog
Yvonne Trommelen
Groep 7 A
Marjolein Rompa
Groep 1/2B - 3 A
Tine Gerrits
Groep 1-2 C
Kim van Kleef
Groep 5B
Renée Bink
Groep 7 A
Wivineke Oprins
Sportcoach
Wouter Kleemans
Groep 1-2 B
Inge Kuijstermans
Groep 4 B
Sarina Alberts
Groep 5 A
Esther in 't Veld
Groep 1-2 D
Ine van Gestel
Groep 4 c
Jill Verkade
Groep 5 B
Saskia Bové - van den Diepstraten
Groep 5 B
Ilse van den Boer
Groep 6 A
Jakko Faes
Sportcoach
Karin de Krom
Adjunct Directeur
Jolien v.d. Huygevoort
Groep 6 B
Anneke Coenen
Groep 6 A
Wil v.d. Heijkant
Groep 5 A
Ellen Castelijns
Groep 3b
Anouk Sperber
Groep 4 A

Wie is Wie?
Ken je onze collega's al?
Kijk maar eens op de
"Team" pagina