KLIK HIER

Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg

Een goede samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, zorgverlener en de ouders is noodzakelijk om kinderen met dyslexieproblemen passende ondersteuning en hulp te bieden. Hierbij is nader uitgewerkt hoe de scholen en gemeenten in de regio passend onderwijs PO 30-03 gezamenlijk uitvoering geven aan deze gedeelde verantwoordelijkheid. Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen aan leerlingen een passende onderwijsplek aanbieden. Ook voor leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie heeft de basisschool de plicht om passende ondersteuning te realiseren. Een deel van deze groep leerlingen profiteert onvoldoende van de ondersteuning die de basisschool kan bieden. Leerlingen (vanaf 7 jaar) met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) komen in aanmerking voor specialistische behandeling. Enkelvoudig betekent dat een kind naast dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft die belemmerend kunnen zijn voor dyslexieonderzoek en/of behandeling. Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de beschikbaarheid  en de bekostiging van deze specialistische diagnostiek en behandeling. De gemeenten vergoeden geen hulpmiddelen of andere zaken, anders dan de EED-zorg voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. De gemeenten hebben daartoe contracten afgesloten met zorgaanbieders, die de diagnostiek en behandeling uitvoeren.

Bijgevoegd vindt u de afspraken, zoals die voor ons samenwerkingsverband zijn gemaakt.

Ingrid v.d. Groenendal
Groep 5 A
Anouk Sperber
Groep 4 A
Rianne Diepstraten
IB-er Groep 1-2-3
Carola Broeders
Groep 1-2 A
Arie Oprins
Groep 8 B
Anja Thijssen
Onderwijsassistent
Cor Diepstraten
Directeur scholengroep Rijen
Eva Sprangers
Groep 1 E
Ivonne Pijnenburg
Groep 4 C
Daniëlle Michielsen
Groep 3 A
Jolien v.d. Huygevoort
Groep 6 B
Ineke Dols
Administratie
Tine Gerrits
Groep 1-2 C
Anneke Coenen
Groep 6 A
Marijke Hartman
Groep 1/2 C - D
Renée Bink
Groep 7 A
Wivineke Oprins
Sportcoach
Wil v.d. Heijkant
Groep 5 A
Yvonne Trommelen
Groep 7 A
Wouter Kleemans
Groep 1-2 B
Vincent Pistorius
Groep 7 B
Esther in 't Veld
Groep 1-2 D
Ine van Gestel
Groep 4 c
Inge Kuijstermans
Groep 4 B
Marjolein Verhees
Orthopedagoog
Ilse van den Boer
Groep 6 A
Karin de Krom
Adjunct Directeur
Marjolein Rompa
Groep 1/2B - 3 A
Ellen Castelijns
Groep 3b
Tim Slangen
Onderwijsassistent
Marieke de Haan
IB-er groep 4 t/m 8
Kiki Kamp
Groep 8 A
Rob Bierings
Conciërge
Kim van Kleef
Groep 5B
Jill Verkade
Groep 5 B

Wie is Wie?
Ken je onze collega's al?
Kijk maar eens op de
"WIe is Wie?" pagina

  Bezoekadres:
Burg. Sweensplein 7

5121 EM Rijen
0161-22 30 74
  KOC de Brakken
is onderdeel van
Stichting Nuwelijn en Muzerij
 

© 2021 KOC de Brakken